אוריאה

 
האוריאה היא חומר מסיס-מים, המצוי בשכבה הקרנית – השכבה החיצונית ביותר של העור. 
בעור נורמלי יש כ-1% אוריאה. במצבי עור פתולוגיים כמו אטופיק דרמטיטיס וכמו יובש-עור קיצוני, יש מחסור באוריאה בעור. לאוריאה תפקיד חשוב בשמירת לחות העור ובהגנתו מהשפעתם המגרה והמזיקה של דטרגנטים.
יש לו גם יכולת אנטי חיידקית ואנטי דלקתית.
רמת האוריאה בעור משתנה, והיא קטנה לאחר ניקוי העור ושטיפתו ע"י חומרי ניקוי.
היא גדלה לאחר שימוש בתכשיר המכיל אוריאה (השפעת מריחה אחת נותרת למשך כ-24 שעות).
האוריאה היא מרכיב חשוב במוצרי קוסמטיקה שמתוכננים לתגבר את לחות העור ובהגנה מגירויי עור.
מחקרים שבדקו את השפעת האוריאה כחלק מתכשיר קוסמטי, מדדו את השפעתה על כמה פרמטרים:
• שיקום ותגבור רמת הלחות של העור במריחה קבועה
• ההשפעה שלה על נטיית העור לפתח גירוי מחשיפה לדטרגנטים (כמו SLS)
• ההשפעה על אבדן מים מהשכבה הקרנית (TEWL)
• ההשפעה על החלמת העור לאחר חשיפה לדטרגנטים
הממצאים מראים כי השימוש באוריאה בריכוז 5% מגביר את יכולתו של העור להשתקם לאחר חשיפה לדטרגנטים, מקטין את רגישותו לדטרגנטים כגון SLS ומגביר את ההידרציה (מיום/לחות) של העור. נבדקים שטופלו בקרם המכיל אוריאה לפני חשיפה לדטרגנט פיתחו פחות תופעות יובש וגירוי יחסית לנבדקים שטופלו בקרם רגיל ללא אוריאה. הוספת אוריאה לתרחיצי ניקוי (ריכוז 10% בתרחיץ) הביאה לכך שהנבדקים איבדו פחות לחות לאחר השטיפה, יחסית לנבדקים שביצעו שטיפה עם סבון רגיל ללא אוריאה.
לאוריאה יש גם השפעה קרטוליטית. אין להשתמש בחומר בריכוז גבוה מדי. בריכוז הנאות, למרות יכולתו להגביר חדירת חומרים אחרים (כלומר למרות "הפרעתו" לגבול שמהווה השכבה הקרנית) הוא מתפקד כחומר המגביר את יעילות השכבה הקרנית.
הוא מומלץ לטיפול ביובש קיצוני של העור, בקונטקט דרמטיטיס, בקרמים המיועדים לשיקום תכולת הלחות בעור וכתוסף לסבונים ותרחיצים המקטין את הגירוי שהם יוצרים.
דילוג לתוכן